Historia Konina
Historia osadnictwa na tych terenach sięga epoki kamienia (paleolitu). Fakt ten potwierdzają archeolodzy, dzięki znalezionym na wydmach nadwarciańskich narzędzi krzemiennych kultura świderska z ok. 9000-8000 lat p.n.e..