MIASTO KONIN

ZDJĘCIA, INFORMACJE, ZABYTKI

ZOBACZ ZDJĘCIA
Mapa Polski - położenie Konina

Konin na mapie polski

Miasto usytuowane jest w dolinie, która otoczona jest od strony północnej przez jeziora. Od południowej strony rozciąga się Pradolina Warszawsko-Berlińska, tworząc pod Koninem przewężenie. Dnem pradoliny płynie rzeka Warta. Dalej na południe znajduje się Wysoczyzna Turecka, która w kierunku Rychwała przybiera charakter równinny a w kierunku Brzeźna charakter pagórkowaty (Złota Góra - 191 m n.p.m.)

Ratusz Miejski Konin

zabytki miasta konina

Ratusz Miejski w Koninie usytuowany jest w Starej części miasta Konina. Budowla ma charakter klasycystyczny, wzniesiony został w latach 1796-1803, restaurowany w latach 1916–1917, wpisany do rejestru zabytków w 1953.

Warta w okolicach bulwarów w Koninie

turystyka w regionie

Miasto Konin oraz pobliski region cechują się wieloma atrakcjami turystycznymi. Głównie jeziora, których jest kilkanaście. Mnogość terenów zielonych (Natura 2000, Puszcza Bieniszewska oraz lasy). 

Najstarszy znak drogowy w Polsce

Miasto Konin

Najważniejsze atrakcje

Bulwary nadwarciańskiej tuż przy rynku, są miejscem gdzie można spędzić czas spacerując. Powiem świeżego powietrza od rzeki. Przystań kajakowa oraz statki. Stąd można rozpocząć wycieczkę wzdłuż rzeki Warty przez kanał Warta-Gopło do pobliskich jezior.

W Koninie możesz obejrzeć najstarszy znak drogowy w Polsce. 

W okolicy tego znaku, który nazywany jest Słupem Konińskim znajduje się zabytkowy Kościół oraz rynek, plac Wolności i bulwary nadwarciańskie.

Większość atrakcji turystycznych znajduje się na północ miasta. 

Trasy rowerowe w Koninie

W samym mieście Konin jest spora ilość ścieżek rowerowych, które doprowadzą nas do ciekawych początków tras rowerowych

Trasy rowerowe w Konine:

  • Trasa rowerowa KLSKB
  • Trasa rowerowa KGWBSP
  • Trasa rowerowa KLGR

To kilka propozycji podróży rowerowych w ciekawe miejsca w rejonie Konina

Rowerzysta